Suwalszczyzna.net

Suwalszczyzna.net » Atrakcje » Suwalski Park Krajobrazowy

Suwalski Park Krajobrazowy  Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) został utworzony 12.01.1976 r. jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce, jest położony na Pojezierzu Wschodniosuwalskim należącym do Pojezierza Litewskiego. Obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające jez. Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce). Leży na obszarze 4 gmin województwa podlaskiego - Jeleniewa, Wiżajn, Przerośli i Rutki Tartak. Powierzchnia parku wynosi 6284 ha (62,8 km2), w tym około 60% stanowią użytki rolne, 24% lasy , 10% wody , 4% bagna i 2% pozostałe grunty. Duże, otwarte przestrzenie odsłaniają rzeźbę polodowcową, która jest najcenniejszym walorem parku.

Tu znajduje się - będąca symbolem Suwalszczyzny - Góra Cisowa zwana suwalską "Fudżi - Jamą". Jeziora Parku o kryształowo czystej wodzie uchodzą za najpiękniejsze w Polsce. Klimat ma tu cechy kontynentalne i należy do najsurowszych w kraju. Zimy bywają długie i mroźne, lata ciepłe i suche. Surowość klimatu sprawia, że w szacie roślinnej występuje wiele gatunków północno-wschodnich, będących w większości reliktami polodowcowymi, np. świerk (dominujący w lasach). Występują tu również gatunki zwierząt charakterystyczne dla chłodnego klimatu: ryba sieja, ptak orzechówka, mały gryzoń – smużka. Jednak ssakiem najbardziej charakterystycznym dla tego rejonu jest bóbr - pospolicie występujący nad wodami.

Na terenie Parku znajduje się 5 użytków ekologicznych, 37 pomników przyrody oraz 3 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 320,86 ha: rezerwat krajobrazowo-wodny "Jezioro Hańcza" o powierzchni 304 ha, obejmuje najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza (108,5 m), rezerwat geologiczno - krajobrazowy "Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą" o powierzchni 0,98 ha, rezerwat geologiczny "Głazowisko Łopuchowskie" o powierzchni 16 ha.

Flora
Występuje tu ok. 650 gatunków roślin naczyniowych, czemu sprzyja duże urozmaicenie rzeźby i różnorodność środowisk. Specyfiką Parku jest występowanie wielu rzadkich gatunków borealnych i reliktów polodowcowych (głównie roślin torfowiskowych) oraz zbiorowisk roślin ciepłolubnych, porastających nasłonecznione zbocza wzgórz. Do największych rzadkości florystycznych Parku należą: bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, bażyna czarna, wełnianeczka alpejska, skrzyp olbrzymi, czosnek niedźwiedzi, miesiecznica trwała, kłoć wiechowata, lilia złotogłów, rosiczki – ok. rągłolistna i długolistna, orlik pospolity oraz storczyki – kruszczyk błotny i rdzawoczerwony, lipiennik Loesela, podkolan zielonawy, listera jajowata.

Fauna
Świat bezkręgowców: w wodach Czarnej Hańczy żyje przedstawiciel wód górskich – wypławek alpejski, w jeziorze Hańcza występuje zespół skorupiaków charakterystyczny dla wód skandynawsko - bałtyckich oraz gatunki będące reliktami polodowcowymi. W nielicznych jeziorach żyje rak szlachetny. Spośród ryb występuje tu m.in.: sieja, sielawa, głowacz białopłetwy i pręgopłetwy, pstrąg potokowy, strzebla potokowa, reintrodukowana troć jeziorowa, krąp, kiełb, stynka, węgorz, szczupak, lin.

Ptaki - 130 gatunków, w tym 106 gniazdujących. Warto wspomnieć o orzechówce, krasce, białorzytce, dzięciole czarnym, jerzyku, żurawiu, wildze, pszczołojadzie, krogulcu, kani rudej, orliku krzykliwym oraz zalatującym nad jeziora Hańcza orle bieliku. Ze środowiskiem wodnym związany jest zimorodek, pluszcz, brodziec rzeczny, nurogęś, bąk oraz kaczki.

Obszary leśne, tereny łąk, bagien i upraw polowych zamieszkują licznie drobne ssaki: ryjówka aksamitna i malutka, nornica ruda, mysz leśna, badylarka Nad wodami występuje karczownik północny, rzęsorek rzeczek, piżmak. Z większych ssaków liczny jest jenot, borsuk, lis, tchórz, wydra, gronostaj, łasica. Bardzo liczny jest bóbr europejski. Teren leśne zamieszkuje dzik i sarna. Wielką osobliwością jest zając bielak - mieszkaniec północnej Europy.

NIERUCHOMOŚCI NA SUWALSZCZYŹNIE


Copyright © 2002, www.suwalszczyzna.net Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach suwalszczyzna.net jest zabronione.
Kontakt: biuro@suwalszczyzna.net ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki;


Ogłoszenia - Suwałki | Opieka Niemcy | Olimpijskie Ogrody | Agroturystyka Suwalszczyzna | Mieszkania w Suwałkach | Praca Suwałki