Suwalszczyzna.net

Suwalszczyzna.net » Atrakcje » Jezioro Rajgrodzkie

Jezioro Rajgrodzkie  

Nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego, na wzgórzu znajdującym się na rozległym cyplu, Jaćwingowie założyli gród warowny RAJ. W 1360 r. Kazimierz Wielki polecił kasztelanowi wiskiemu wybudować warowny zamek w Rajgrodzie.

Rajgród jest miastem, które oferuje turystom doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Malownicze położenie nad jeziorem Rajgrodzkim oraz bliskie sąsiedztwo Biebrzańskiego Parku Narodowego sprawia, że co roku Rajgród jest odwiedzany przez wielu turystów z kraju i zagranicy.

Bez wątpienia największą atrakcją jest Jezioro Rajgrodzkie. Dzięki licznym rzeczkom i kanałom Jezioro Rajgrodzkie jest włączone do szlaku wodnego przebiegającego z Olecka do Augstowa. Mocno wydłużone odnogi jeziora oraz urozmaicona linia brzegowa sprzyjają rozwojowi żeglarstwa. Osiągalna długość jednego odcinka na jeziorze wynosi 12 km. Przeważającymi wiatrami są wiatry północno-zachodnie. Na całym jeziorze obowiązuje strefa ciszy, tj. zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi. Fauna jeziora to wodne ptactwo: perkozy, łabędzie, kormorany, rybitwy, kilka gatunków dzikich kaczek oraz ryby: szczupak, okoń, miętus, ukleja, sieja, sielawa, płoć, leszcz, węgorz. Nad jeziorem istnieją bardzo dobre warunki rozwoju turystyki i rekreacji
W 2006 r. J. Rajgrodzkie było 18 w rankingu “50 najlepszych jezior” Tygodnika “WPROST”.

WARTO ZOBACZYĆ:
Góra Zamkowa - wzniesienie o stromych zboczach sięgające do 15 m. nad poziom wody, znajdujące się na półwyspie Jeziora Rajgrodzkiego najstarsza część Rajgrodu W przeszłości było to grodzisko jaćwieskie, następnie gród książęcy, a od 1571 do końca XVIII wieku dwór starosty rajgrodzkiego. Obecnie z wierzchołka góry podziwiać można panoramę jeziora i okolice; na zboczu góry estrada, a u jej podnóża plaża miejska
Kościół Parafialny pw. NMP - Zbudowany z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, w latach 1906-12; trójnawowy, z transeptem. W nawach bocznych witraże. W ołtarzu głównym XVII wieczny obraz Matki Boskiej Rajgrodzkiej - w opinii wiernych uznawany za cudowny. Parafia w Rajgrodzie erygowana została w 1519 r. przez Mikołaja Radziwiłła.
Rajgrodzki Rynek - obecnie Plac 1000-lecia, który po ostatniej wojnie zasadzony został drzewami. Zachował jednak trójkątny kształt, ponieważ powstał przy rozwidleniu drogi wychodzącej z rajgrodzkiego dworu; jedna kierowała się ku Mazowszu, a druga na Litwę. Przy rynku znajduje się szereg kamieniczek z końca XIX wieku i pierwszych lat wieku XX. Część z nich jest typową pożydowską architekturą.
Kapliczka przydrożna - drewniana kapliczka z połowy XIX wieku. Wewnątrz duży krzyż z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego - z pierwszej połowy XVII wieku.
Młyn na Wojdach - młyn wodny nad rzeką Jegrznią w Wojdach wzniesiony w 1911 r. przez Wacława Mościckiego - ostatniego właściciela majątku Wojdy, w którym znajdowało się ponad 100 ha stawów rybnych

REZERWATY PRZYRODY
Czapliniec – Bełda – zajmuje powierzchnię 11,58 ha. Istnieje już od 1930r., potwierdzony prawnie w 1958r., z niewielką korektą w 1967r. Rezerwat utworzono dla kolonii lęgowej czapli siwej, a jednocześnie zachowania boru sosnowego (o 200 – letnim starodrzewie) z domieszką 140 – letniego świerka, a nadto torfowiska przejściowego z wieloma gatunkami roślin.
„Czerwone Bagno” – w gminie Rajgród znajduje się tylko nieznaczny północno – zachodni fragment tego obszaru. Jest to niepowtarzalna i bezcenna enklawa przyrodnicza, która wraz z terenami przyległymi tworzy mikroregion. Rezerwat „Czerwone Bagno” powstał w 1926r., a oficjalnie zatwierdzony został w 1930r. Miał powierzchnię 2179 ha i obejmował odwieczną ostoję ginących wówczas łosi. Niewielkie ich stadko przetrwało ostatnią wojnę, a dzięki zabiegom restytucyjnym dało początek odtworzonej z sukcesem polskiej populacji tego gatunku. Jest to od wielu lat zwierzyna łowna, rozprzestrzeniana na tereny całej Polski. W 1957r. nastąpiło ponowne zatwierdzenie rezerwatu jako jedynej w Polsce naturalnej „ostoi łosia”
Rezerwat Grzędy – istniał od 1925r., zatwierdzony oficjalnie w 1930r. Powstał dla ochrony pierwotnego typu lasu zwanego tutaj „grądem”. Obejmował powierzchnię 405 ha. Rezerwat ponownie został zatwierdzony w 1959r., lecz przy zmniejszonej do 225,63 ha powierzchni (ubył teren wyciętego podczas wojny drzewostanu).
Przez Grzędy i Czerwone Bagno prowadzi kilka znakowanych szlaków turystycznych oraz ścieżka dydaktyczna.

NIERUCHOMOŚCI NA SUWALSZCZYŹNIE


Copyright © 2002, www.suwalszczyzna.net Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach suwalszczyzna.net jest zabronione.
Kontakt: biuro@suwalszczyzna.net ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki;


Ogłoszenia - Suwałki | Opieka Niemcy | Olimpijskie Ogrody | Agroturystyka Suwalszczyzna | Mieszkania w Suwałkach | Praca Suwałki