Suwalszczyzna.net

XXI Bieg Jaćwingów, Gołdap, 24-25 lutego 2007 r.  

Adres: Organizator: OSiR w Gołdapi, 19-500 Gołdap, ul. Stadionowa 5A
Telefon: (087) 615 06 41
Telefon kom.: 0 606 943 051
Fax:(087) 615 06 41
E-mail:
Adres WWW: http://www.biegjacwingow.suwalszczyzna.net  
Powołaj sie na portal www.suwalszczyzna.net. Dziękujemy!

UWAGA!

WYNIKI BIEGU!!! - pobierz plik»

XXI BIEG JAĆWINGÓW

CEL:

-Popularyzacja biegów narciarskich
-Realizacja kalendarza imprez sportowych
-Promocja miasta i powiatu Gołdap
-Wyłonienie najlepszych zawodników
-Eliminacje Amatorskich Mistrzostw Polski

ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Jednostka Wojskowa w Gołdapi
Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Narciarski z siedzibą w Gołdapi

PATRONAT MEDIALNY:
Portal Turystyczny Suwalszczyzna

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

XXI Bieg Jaćwingów odbędzie się w dniach 24-25 lutego2007r.w Gołdapi na trasach narciarskich w Lesie Kumiecie. Start i meta obok leśniczówki przy ul. Świerkowej.

PROGRAM ZAWODÓW:
- Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch dniach 24 i 25 lutego 2007r.
1. W pierwszym dniu zawodów - 24 lutego 2007r. odbędą się biegi narciarskie
kobiet (K) i mężczyzn (M) techniką dowolną (F) w kat.:
a)Bieg główny 20 km F (5 okrążeń po 4 km) K i M. ur. w roku 1988 i st.
- Eliminacje Amatorskich Mistrzostw Polski w biegach narciarskich
b)Bieg średni 8 km F (2 x 4 km) K i M. ur. w roku 1990 i st.
c)Bieg gimnazjalistów 4 km F dziewcząt i chłopców rocz. 1991-93
d)1,5 km F dziewcząt i chłopców – bieg im. Dariusza Mentla rocz. 1994 i mł.
e)Bieg weteranów (powyżej 40 lat i weteranek (powyżej 35 lat) dys. 20 km
2. W drugim dniu zawodów - 25 lutego 2007r. odbędą się sprinty narciarskie w kat. Kobiet i Mężczyzn na dystansie 1500m (F) (losowanie, kwalifikacje o godz. 11,00)

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:
Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni, którzy w dniu zawodów posiadają aktualne badania lekarskie i złożą oświadczenie o stanie swego zdrowia
Zgłoszenia (na kartach pocztowych lub listach zbiorczych) nadesłać
do dnia 22.02.2007r. na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
19-500 Gołdap
ul. Stadionowa 5A
podając dane: nazwisko i imię, rok urodzenia, adres zamieszkania, reprezentowany klub lub szkołę, dystans.
Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ciąży na osobie lub organizacji zgłaszającej. Termin zgłoszenia upływa z dniem 22.02.2007r.
- Rezerwacja noclegów do dnia 19.02.2007r.
- uczestnicy XXI Biegu Jaćwingów są zwolnieni z opłaty startowej
z wyjątkiem zawodników biorących udział w Eliminacjach Mistrzostw
Polski w biegach narciarskich (5 zł.)

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym
Technika biegu dowolna
Wszystkie grupy wiekowe wystartują ze startu wspólnego wg. programu minutowego z wyjątkiem sprintów

PROGRAM MINUTOWY (24.02.2007r) :
godz. 10:50 - Uroczyste otwarcie imprezy
11:00 - 1,5 km dziewcząt i chłopców rocz. 1994 i mł. – bieg
im. Dariusza Mentla
11:20 - 4 km dziewcząt i chłopców rocz. 1991-93
12:00 - 20 km kobiet i mężczyzn rocz. 1988 i st. bieg główny
- 20 km weteranów i weteranek
- 8 km kobiet i mężczyzn rocz. 1990 i st. bieg średni

NAGRODY:
- Każdy zawodnik w biegu głównym po biegu otrzyma pamiątkowy
medal za udział.
- za I-VI miejsce w biegu głównym K i M. nagrody rzeczowe lub pieniężne
- za I-III miejsce weteranów i weteranek nagrody rzeczowe, dyplomy i medale
- za I-VI miejsce w pozostałych biegach nagrody rzeczowe
- za I-VI miejsce pamiątkowe dyplomy
- za I-III miejsce medale
- za I-IV miejsce w biegach sprinterskich nagrody rzeczowe lub pieniężne,
dyplomy

SPRAWY RÓŻNE:
Wydawanie numerów startowych w biurze zawodów , które będzie czynne w dniach: - 23.02.2007r. od godz. 16:00 do 20:30
Plac Zwycięstwa 16 (Centrum Promocji Regionu Gołdap)
- 24.02.2007r. od godz. 9:30 na polanie startowej przy ulicy
Świerkowej i od godz. 19,00 do 20,30 w CPRG
- 25.02.2007r. od godz. 9:30 na polanie startowej
Każdy uczestnik XXI Biegu Jaćwingów po biegu otrzyma gorący posiłek (grochówkę wojskową)
Po zakończonych zawodach dodatkowo będzie sporządzona klasyfikacja
w biegu głównym wg. Regulaminu Eliminacji Amatorskich Mistrzostw Polski w biegach narciarskich.
W przypadku pogorszenia warunków śniegowych dystanse mogą być zmienione.
- Ewentualne odwołanie biegu tylko z powodu braku śniegu lub bardzo niskiej
temperatury powietrza – poniżej -20ºC
- Przed wyjazdem na zawody organizatorzy proszą o telefoniczne
upewnienie się czy zawody odbędą się w zaplanowanym terminie.
Informacji o biegu udziela: O środek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
tel/fax (087) 6150641 kom. 606943051
- Bieżące informacje na temat Biegu Jaćwingów na stronie:
www.biegjacwingow.suwalszczyzna.net

CIEKAWOSTKI O BIEGACH JAĆWINGÓW
Dwukrotnie w biegu głównym zwyciężał Witold Karniłowicz z Gołdapi w
latach 1982 i 1983 i Cecylia Stankiewicz z Warszawy (urodzona w Szwajcarii
k/Suwałk) w latach 1979 i 1980.
Lekarz Zdzisław Sadowski z Gołdapi był kierownikiem opieki medycznej
podczas wszystkich 18 biegów.
Najczęściej funkcję spikera biegu pełnił Marian Stankiewicz z Suwałk -
11 razy.
Ośmiokrotnie z okazji biegu były wydawane drukiem informatory w 1966,
1980, 1988, 1994, 1996, 2000, 2002, 2004.
Najwięcej uczestników biegu było w1981 r. - 749 osób, najmniej w 2000 r.
- 105 osób.
Projektantem znaczka 1. Biegu Jaćwingów był Wacław Karwel z Gołdapi.
Dwukrotnie wykonano metalowy znaczek biegu w latach 1980 i 1988 r.
Najniższa temperatura powietrza podczas rozgrywania biegu była w 2004 r.
- 20 st. C , najwyższa w 1981r. + 3 st. C.
W 1982 r. wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali odznakę
PZN "Za sprawność narciarską".

Patronat medialny Portal Turystyczny Suwalszczyzna

WYNIKI BIEGU!!! »


NIERUCHOMOŚCI NA SUWALSZCZYŹNIE


Copyright © 2002, www.suwalszczyzna.net Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach suwalszczyzna.net jest zabronione.
Kontakt: biuro@suwalszczyzna.net ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki;


Ogłoszenia - Suwałki | Olimpijskie Ogrody | Agroturystyka Suwalszczyzna | Mieszkania w Suwałkach | Praca Suwałki