Suwalszczyzna.net
"Kuchnia kresowa z Podlasia" - Adrianna Ewa Stawska
Kuchnia kresowa” to zbiór 250 przepisów kulinarnych sięgających tradycji Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny i Podlasia – przepisów wciąż żywych na współczesnych polskich Kresach. Kresowe receptury kulinarne są charakterystyczne dla obecnej Polski północo-wschodniej, a potrawy przygotowane w oparciu o nie - zachwycają bogactwem smaku i łatwością przyrządzania. Kresowy charakter receptur tworzy specyfika regionu – jego historyczna wielokulturowość przeplatana bogatą tradycją kuchni muzułmańskiej, żydowskiej, polskiej, litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej.„Kuchnia kresowa” wyróżnia się spośród innych wydawnictw o charakterze kulinarnym swoją oryginalną, zasługującą na promocję tematyką. Książkę cechuje staranność opracowania merytorycznego i graficznego, bogactwo fotografii, wysoka jakość druku i oprawy format:160 x 235 mm, papier kreda, ilość stron: 350, ilość fotografii: 150, a cena Kuchni w twardej oprawie 43 zł, w miękkiej 33 zł.
więcej »
"Rospuda i okolice" - album
(wstęp Pisany przez Burmistrza Augustowa Leszka Cieślika) Dane techniczne: format B5 pełny kolor, papier kredowy oprawa twarda lakierowana z obwolutą ok. 200 fotografii, 150 stron wersja dwujęzyczna (angielska i polska) Album jest wycieczką wzdłuż doliny Rospudy. Ukazuje nam różnorodny charakter rzeki i jej otoczenia - od prawie górskiej o wysokich, często zalesionych brzegach i przełomach z kamienistym dnem do wolno płynącej nizinnej rzeki o brzegach zabagnionych i porośniętych szuwarami. Rospuda przepływa przez dziewięć jezior, pokonując różniące się od siebie dwie krainy - Pojezierze Suwalskie z bogatą rzeźbą polodowcową oraz płaską, sandrową równinę Puszczy Augustowskiej. Autor albumu ukazuje piękno tejże i jednocześnie dostrzega symbiozę, w której od wielu pokoleń żyje człowiek z naturą. Zauważa konieczność ingerencji ludzi w przyrodę oraz konieczność współpracy na rzecz rozwoju i co za tym idzie ochrony tego unikatowego i jakże cennego obszaru, jakim jest Rospuda i jej okolice. Cena 49 zł
więcej »
Suwalszczyzna - mapa turystyczna 1:100 000
Publikacja obejmująca swym zasięgiem tereny Pojezierza Suwalskiego, czyli polskiej części Pojezierza Litewskiego, rozciągającego się na wschód od Mazur. Administracyjnie w skład mapy wchodzą tereny powiatów: suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. W jej treści umieszczono wszystkie szlaki piesze, rowerowe, kajakowe i żeglugowe, a także ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne znajdujące się w regionie. Oznaczono również obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze. Na rewersie mapy umieszczono informator krajoznawczy i przyrodniczy oraz przydatne adresy informacji turystycznej, bazy noclegowej i placówek kulturalnych.
więcej »
Czarna Hańcza Szlak kajakowy / Jezioro Wigry. Kanał Augustowski. Mapa turystyczna 1:85 000
Mapa szlaku kajakowego „Czarna Hańcza” to kolejna publikacja kartograficzna opracowana przez Agencję "TD" Wydawnictwo Turystyczne. Obejmuje ona swym zasięgiem cały dostępny szlak Czarnej Hańczy (od jez. Wigry na terenie WPN) i Kanału Augustowskiego (do śluzy Białobrzegi). W treści mapy umieszczono wszystkie informacje niezbędne dla kajakarzy: kilometraż szlaku, utrudnienia na trasie spływu, pola biwakowe i stanice wodne. Oznaczono również obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze. Na rewersie mapy umieszczony jest szczegółowy autorski opis szlaku kajakowego wraz z opisami krajoznawczymi miejscowości w zasięgu szlaku. Ponadto: fotografie ze szlaku kajakowego i informacje o Wigierskim Parku Narodowym wraz z zasadmi uprawiania turystyki wodnej w granicach WPN. Całość zaopatrzono w charakterystyczną okładkę serii map popularyzujących unikatowe tereny północno-wschodniej Polski. Autorzy: Tomasz Darmochwał, Marek Śleszyński, Robert Janaszek WYDANIE I Format: 9,9 cm x 21 cm Rewers: Opis szlaku kajakowego z kilometrażem. Zasięg: na zachodzie linia Suwałki-Augustów, na wschodzie granica państwa. Obejmuje zasięgiem miasta: Suwałki, Augustów, Sejny.
więcej »
Rospuda Szlak kajakowy - mapa turystyczna 1:100 000
Mapa obejmuje dolinę i okolice jednej z najsłynniejszych obecnie rzek w Polsce. Rospuda przecina ukosem zachodnią część Pojezierza Suwalskiego, łącząc rejon Filipowa z jeziorami augustowskimi. To szlak kajakowy o różnorodnym charakterze koryta i otoczenia - od prawie górskiej rzeki o wysokich, często zalesionych brzegach i przełomach z kamienistym dnem - do wolno pynącej rzeki nizinnej o brzegach zabagnionych i porośniętych szuwarem. Przeszkody w postaci kamienistych płycizn z szybkim prądem oraz wykroty drzew grodzące koryto rzeki, dla jednych stanowią zniechęcające do wyboru trasy Rospudy utrudnienia, zaś dla innych dodatkowe atrakcje w czasie spływu. Na rewersie mapy umieszczono szczegółowy opis szlaku oraz ilustracje obrazujące jego charakter.
więcej »
'W dolinie Rospudy' - album
Wydawnictwo ma celu ukazanie piękna i unikalnych walorów przyrodniczych terenów rozciągających się wzdłuż biegu rzeki jak również historycznego i aktualnego znaczenia gmin (przede wszystkim ich siedzib, które lokowano na prawach miejskich i które stanowią najstarsze miejscowości na Suwalszczyźnie. Album został wydany przez Wydawnictwo "ARKADIA". 102 stronicowy album posiada ponad 200 zdjęć, wydanie dwujęzyczne (polski i angielski), oprawa twarda.
więcej »
Dolina Biebrzy - mapa turystyczna 1:100 000
Mapa obejmuje swym zasięgiem cały bieg Biebrzy, jednej z najczystszych i najdzikszych polskich rzek, oraz przylegający do niej kompleks bagien -- największy w Europie Środkowej -- ostoję łosia, bobra i licznych gatunków ptactwa wodnego. Na mapie znalazła się również duża część Wzgórz Sokólskich, regionu nie publikowanego do tej pory w tak dokładnym ujęciu. W treści mapy umieszczono wszystkie szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe, a także ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne znajdujące się w regionie. Oznaczono również obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze. Na rewersie mapy umieszczono informator krajoznawczy i przyrodniczy oraz przydatne adresy informacji turystycznej, bazy noclegowej i placówek kulturalnych. Całość zaopatrzono w efektowną okładkę, charakterystyczną dla serii map popularyzujących unikatowe tereny północno-wschodniej Polski.
więcej »
Suwalszczyzna - mapa turystyczna
Suwalszczyznę trzeba choć raz w życiu zobaczyć. Ta łagodnie pofałdowana kraina, pełna jezior, rzek i lasów jest wspaniałym miejscem na doładowanie akumulatorów w czasie urlopu. To wymarzone tereny na wędrówki piesze, rowerowe czy konne, a także spływy kajakowe. Świetnie spędza się tu również rodzinne wakacje z dziećmi.

Mapa Compassu tego urokliwego regionu obejmuje cały obszar Suwalszczyzny: od Olecka na zachodzie do granicy państwowej na wschodzie, w tym tereny Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego czy Puszczy Augustowskiej. Wśród wielu aktualnych danych znajdziemy szlaki kajakowe Rospudy i Czarnej Hańczy, trasy piesze, rowerowe, zabytki i inne atrakcje oraz infrastrukturę turystyczną.

Rodzaj: mapa dwustronna
Skala: 1:75000
Rok wydania: 2016
Wydanie: 1
Format: B1 (68 x 98 cm
więcej »

Wyświetlono pozycje od 1 do 8 ( 8 znalezionych )


NIERUCHOMOŚCI NA SUWALSZCZYŹNIE


Copyright © 2002, www.suwalszczyzna.net Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach suwalszczyzna.net jest zabronione.
Kontakt: biuro@suwalszczyzna.net ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki;


Ogłoszenia - Suwałki | Opieka Niemcy | Olimpijskie Ogrody | Agroturystyka Suwalszczyzna | Mieszkania w Suwałkach | Praca Suwałki