Zapraszamy na piękne szlaki turystyczne Suwalszczyzny
 
 

 

 

Szlaki rowerowe

 

 

 

“Wokół jeziora Hańcza” – długość trasy 22,5 km. Rozpoczyna się i kończy w miejscowości Malesowizna. Przebiega przez wsie: Wodziłki, Starą Hańczę, Przełomkę, Bachanowo i Kruszki. Główne atrakcje na trasie: ruiny młyna wodnego w Turtulu, molenna staroobrzędowców w Wodzikach, stara zabudowa we wsiach Wodziłki, Łopuchowo i Hańcza, kurhany pojaćwieskie w Dzierwanach, ruiny dworu w Starej Hańczy z pomnikową aleją lipową, rezerwat przyrody “Jezioro Hańcza” oraz wisząca dolina “Gaciska”.

 

“Do Góry Cisowej” – długość trasy 12 km. Trasa rozpoczyna się i kończy we wsi Smolniki. Przebiega przez wieś Udziejek Dolny, Gulbieniszki, Sidory i Kleszczówek. Główne atrakcje na trasie: zabytkowa drewniana kapliczka z XVIII/XIX w Smolnikach, punkt widokowy “U pana Tadeusza” z panoramą na jeziora kleszczowieckie: Kojle, Perty i Purwin, drewniany młyn wodny z przełomu XIX i XX wieku w Udziejku Dolnym, Góra Cisowa – jedno z najpiękniejszych punktów widokowych w SPK.

 

“Na Górę Zamkową” – długość trasy 15,1 km. Rozpoczyna się we wsi Malesowizna a kończy w Wodzikach. Przebiega przez miejscowości: Rutka, Szurpiły, Kazimierówka, Sidorówka i Czajewszczyzna. Główne atrakcje na trasie: ruiny młyna wodnego w Turtulu, rezerwat przyrody “Rutka”, grodzisko Jaćwingów: Góra Zamkowa, Góra Cmentarna, Góra Kościelna, jezioro Szurpiły oraz stara zabudowa wiejska we wsi Wodziłki.

 

“Doliną Czarnej Hańczy z Suwałk do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – długość trasy 12,7 km. Przebiega przez miejscowości: Bród Stary, Potasznia, Żywa Woda, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Rutka. Kończy się we wsi Malesowizna. Trasa prowadzi dnem rozległej doliny Czarnej Hańczy. Rzeka na tym odcinku płynie powolnym nurtem, tworząc pośród torfowisk malownicze meandry. Główne atrakcje na trasie: młyn wodny we wsi Krzywólka, cmentarzyska kurhanowe w Brodzie Starym, Góra Krzemieniucha (289 m n.p.m.)- drugie, co do wysokości wzniesienie na Suwalszczyźnie, rezerwat “Rutka” z rozległym głazowiskiem powierzchniowym, jeziorem Linówek oraz tzw. amfiteatrem wodziłkowskim.

Szlak rowerowy “Do świętego miejsca”
oznakowany kolorem czerwonym, długość trasy 21,4 km. Rozpoczyna się i kończy w Dowspudzie, przy węźle szlaków z Pierścieniem Rowerowym Suwalszczyzny. Przebiega przez wsie: Dowspuda, Kurianki, Sucha Wieś, Jaśki, ale przede wszystkim prowadzi przez Puszczę Augustowską wzdłuż doliny rzeki Rospuda do mostu na tzw. młynisku,
Główne atrakcje: pozostałości neogotyckiego pałacu i romantycznego parku w Dowspudzie, uroczysko “Święte Miejsce” na Rospudzie, cmentarz z okresu I wojny w Dowspudzie.